Všestrannost Školkáčci 2023/2024
Od 3 let
Probíhá od 01.09.2023 do 30.06.2024
Výše příspěvku 4 000 Kč

Školkáčci (3-4 roky)
 

V oddíle se zabýváme všestranným rozvojem pohybových dovedností, který je samozřejmě prospěšný pro zdravý vývoj dítěte a je také vhodným předpokladem pro zvládnutí jednotlivých sportů ve školkovém věku.

Náplň hodiny se skládá z rozcvičky, cvičení ve družstvech, na stanovištích a závěrečných her. 
Hodiny bývají obměněny základy gymnastiky, atletiky, míčových her, cvičíme na nářadí, s náčiním nebo si i zatančíme.

Hodiny probíhají bez pomoci rodičů.

 

Kde trénujeme?

Tréninky probíhají jedenkrát týdně pod dohledem zkušených cvičitelů a pomahatelů.

- Školáčci: 1 x týdně v minisále Sokola Kladno 

Vedoucí:

Eliška Šimonová
 - e-mail:  jednota@sokolkladno.cz
 - tel: 608 942 855

Kalendář