Všestrannost Starší dívky 2023/2024
Od 10 let
Probíhá od 01.09.2023 do 30.06.2024
Výše příspěvku 8 000 Kč

Všestrannost žákyně

V hodinách všestrannosti se věnujeme rozvoji různých pohybových aktivit.

Pohybové aktivity zahrnují především dovednosti v gymnastice, atletice a plavání.

Gymnastické dovednosti zahrnují:
- Základy prostných
- Základy cvičení na lavičce kladině
- Základy cvičení na hrazdě
- Přeskok přes bednu, kozu nebo koně
- Výuku šplhu na tyči
- Pohybové hry

Atletické dovednosti zahrnují především:
- Výuku běhu na krátkou a dlouhou trať
- Výuku skoku do dálky
- Výuku hodu kriketovým míčkem a vrhu koulí

Kde trénujeme?

Tréninky probíhají třikrát týdně pod dohledem zkušených trenérů a pomahatelů.

- Starší žákyně: 1 x týdně ve velké tělocvičně Sokola Kladno a 2x týdně v gymnastickém sále Sokola Kladno

Závody:

Tréninky jsou završeny závodem sokolské všestrannosti, které zahrnují všechny výše uvedené dovednosti.

Jedenkrát ročně děti předvedou své dovednosti na Sokolské akademii.

Vedoucí:

Vedoucí:

Marie Rodová
 - e-mail: marie.rodova@email.cz
 - tel:  725 929 349

Poznejte naše trenéry
Marie Rodová
725929349
Kalendář