Všestrannost Všestrannost - chlapci 2023/2024
Od 6 let
Probíhá od 01.09.2023 do 30.06.2024
Výše příspěvku 7 000 Kč

Všestrannost žáci

Tyto hodiny jsou vhodné pro chlapce, kteří mají rádi zábavu, radost z pohybu, ale nechtějí se trápit usilovnými tréninky.

V hodinách všestrannosti se věnujeme rozvoji různých pohybových aktivit.

Chlapci se naučí základy gymnastiky, atletiky, a zahrají si i různé kolektivní hry.

Gymnastické dovednosti zahrnují:
- Základy prostných
- Základy cvičení na kruhách
- Základy cvičení na bradlech/hrazdě
- Přeskok přes bednu, kozu nebo koně
- Výuku šplhu na tyči
- Základy parkouru
- Pohybové hry

Atletické dovednosti zahrnují především:
- Výuku běhu na krátkou a dlouhou trať
- Výuku skoku do dálky
- Výuku hodu kriketovým míčkem a vrhu koulí

 

Plavání:
Nově zařazená hodina od roku 2022. 
- Základy plaveckých dovedností především pro mladší žactvo pod vedením zkušeného trenéra plavání

Kolektivní hry:
- florbal
- fotbal
- vybíjená
- basketbal
- a další klasické a netradiční hry

Kde trénujeme?

Tréninky probíhají dvakrát týdně pod dohledem zkušených trenérů a pomahatelů.

- Mladší žáci: 1 x týdně ve velké tělocvičně Sokola Kladno, 1 x týdně v malé tělocvičně Sokola Kladno

Vedoucí:

Klára Urbanová
 - e-mail: urbanova.klar@seznam.cz
 - tel: 605 945 678

 

Poznejte naše trenéry
Klára Urbanová
605945678
Kalendář