O Sokole Kladno

Naše kladenská sokolská jednota byla založena v roce 1869, pouhých sedm let po vzniku Sokola.

Po Sametové revoluci v roce 1990 jsme úspěšně navázali na činnost našich předchůdců a dál poskytujeme zájemcům možnost sportovního i duševního a společenského vyžití a kulturního obohacení, a to od nejmenších dětí s rodiči až po nejstarší cvičence a celé rodiny.

Naším cílem je péče o všestranný harmonický rozvoj člověka v každém věku, vycházející z antického řeckého ideálu kalokagathie (ve zdravém těle zdravý duch). Sokol tradičně podporuje myšlenku nezištných snah a práce ve prospěch celku.

K naplňování tohoto cíle nám slouží náš program sportovních a společenských aktivit a osobní nasazení týmů i jednotlivců. Snažíme být dobrá parta, sdílející společné zážitky.

Jsme pořadateli i účastníky řady sportovních přeborů a soutěží. Přehlídkou našeho cvičebního a sportovního života jsou akademie a všesokolské slety, konající se v České republice jednou za šest let. Příští, XVI. Slet se chystá na rok 2018.

V této souvislosti vítáme také zájemce o účast na společných vystoupeních cvičených na hudbu. Přínosem těchto cvičení pro každého účastníka je přirozené, nenásilné posilování, procvičování „těla i duše“ – kalistenika a nezapomenutelné zážitky ze společných vystoupení a setkání.

Naše kladenská jednota v současnosti nabízí tato cvičení a sporty:

 • sokolská všestrannost (cvičení hrou, gymnastika, atletika, plavání)
 • sportovní (vrcholová) gymnastika
 • moderní gymnastika
 • pokročilá všestrannost - parkour
 • mažoretky
 • předškoláci
 • basketbal
 • zdravotní cvičení
 • SM systém
 • zdravotní cvičení
 • moderní tanec
 • jóga
 • cvičení rodičů s dětmi
 • cvičení Věrné gardy a seniorů

Rádi vás uvítáme v kladenské sokolovně na třídě T. G. Masaryka. Zavolejte nám, napište nám. Nemusíte cvičit, můžete se stát přispívajícími členy nebo příznivci a sympatizanty Sokola. Každý, kdo má chuť přispět ke společnému dílu, třeba jen jednorázově nebo občas a nepravidelně, má k nám dveře otevřené. Stačí vejít.